Doğruol Giyim olarak insan kaynakları politikamızı yaratıcılığa, yenilikçiliğe ve sürekli gelişime inanan, çağdaş, müşteri memnuniyeti odaklı, güçlü iletişime sahip, ortak değerlere inanan bir takım yaratmak üzerine yapılandırmaktayız. Doğruol Giyim İnsan Kaynakları olarak çalışanlarımızın gelişimini, başarısını ve devamlılığını sağlamayı, müşterilerimize kaliteli ürünler sunabilmek için çalışanlarımızın gerek davranışsal gerekse mesleki bilgi ve becerilerini sunduğumuz olanaklar ile arttırmayı amaçlamaktayız. Mevcut ve gelecekteki çalışanlarımızın sürekli gelişmeye açık, yaratıcı, müşteri odaklı, dürüst ve şeffaf, insana ve çevreye duyarlı hareket eden, dinamik bir insan kaynağı olmasını hedeflemekteyiz.

 

Şirketin başarısında ve rekabet üstünlüğü sağlamasında en büyük payın çalışanların olduğuna inanmaktayız. Tüm İnsan Kaynakları politikalarımızı, yaratıcılığa ve sürekli gelişime önem veren, çağdaş, çalışanların da ortak hedeflere katıldığı bir ortam hazırlanması üzerine yapılandırmaktayız. Şirketimiz stratejik hedeflerini gerçekleştirirken, çalışanımızın da kendi gelişimine olanak sağlamasına fırsat vermek politikalarımızın temel öğelerindendir. Bu bilinçle amacımız, ortak hedefler doğrultusunda, çalışanlarımızın mutluluğunu ve iş verimini arttıracak etkili insan kaynakları sistemlerini yapılandırmak, sürekliliğini sağlamak ve çalışanlar tarafından benimsenmiş uluslararası standartlarda İnsan Kaynakları politikalarını uygulayarak, daha iyi bir geleceğe ulaşmaktır.

 

 

Bu sitenin sahibi ve yürütücüsü Doğruol Giyim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş ‘dir. DOĞRUOL internet sitesindeki tüm dokümanlar Doğruol Giyim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş mülkiyetindedir. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız. Yukarıda belirtilenden bağımsız olarak, site’nin sayfalarının yazıcı çıktısını kişisel kullanımınız için alabilirsiniz.

 

Doğruol Giyim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş web sitesi’nde yer alan her türlü bilgi sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı hiçbir şekilde web sitesi’nde yer alan “bilgi”lerin hatalı olduğu yada bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kullanıcı, bilgi’leri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda , nihai ve güvenilir enformasyonu , Doğruol Giyim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş den temin etmekle yükümlü olduğunu ve web sitesi’nde yayınlanan bilgilerin güncel olmaması nedeniyle Doğruol Giyim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş ‘nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder. Resmi makamlardan kullanıcıya yönelik bir suç duyurusu yada resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya kulacının Doğruol Giyim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş sistemlerinin çalışmasına engel olacak yada işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde Doğruol Giyim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş , kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

 

Doğruol Giyim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş web sitesi, “kullanım şartları”nin herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme , yenileme veya iptal hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir..

 

 

Mevcut ve gelecekteki çalışanlarımızın sürekli gelişmeye açık, yaratıcı, müşteri odaklı, dürüst ve şeffaf, insana ve çevreye duyarlı hareket eden, dinamik bir insan kaynağı olmasını hedeflemekteyiz. Şirketin başarısında ve rekabet üstünlüğü sağlamasında en büyük payın çalışanların olduğuna inanmaktayız. Tüm İnsan Kaynakları politikalarımızı, yaratıcılığa ve sürekli gelişime önem veren, çağdaş, çalışanların da ortak hedeflere katıldığı bir ortam hazırlanması üzerine yapılandırmaktayız.