• +90 (212) 478 44 00
  • web(at)dogruol.com.tr

İnsan Kaynakları Politikamız

Doğruol Giyim olarak insan kaynakları politikamızı yaratıcılığa, yenilikçiliğe ve sürekli gelişime inanan, çağdaş, müşteri memnuniyeti odaklı, güçlü iletişime sahip, ortak değerlere inanan bir takım yaratmak üzerine yapılandırmaktayız. Doğruol Giyim İnsan Kaynakları olarak çalışanlarımızın gelişimini, başarısını ve devamlılığını sağlamayı, müşterilerimize kaliteli ürünler sunabilmek için çalışanlarımızın gerek davranışsal gerekse mesleki bilgi ve becerilerini sunduğumuz olanaklar ile arttırmayı amaçlamaktayız. Mevcut ve gelecekteki çalışanlarımızın sürekli gelişmeye açık, yaratıcı, müşteri odaklı, dürüst ve şeffaf, insana ve çevreye duyarlı hareket eden, dinamik bir insan kaynağı olmasını hedeflemekteyiz. Şirketin başarısında ve rekabet üstünlüğü sağlamasında en büyük payın çalışanların olduğuna inanmaktayız. Tüm İnsan Kaynakları politikalarımızı, yaratıcılığa ve sürekli gelişime önem veren, çağdaş, çalışanların da ortak hedeflere katıldığı bir ortam hazırlanması üzerine yapılandırmaktayız. Şirketimiz stratejik hedeflerini gerçekleştirirken, çalışanımızın da kendi gelişimine olanak sağlamasına fırsat vermek politikalarımızın temel öğelerindendir. Bu bilinçle amacımız, ortak hedefler doğrultusunda, çalışanlarımızın mutluluğunu ve iş verimini arttıracak etkili insan kaynakları sistemlerini yapılandırmak, sürekliliğini sağlamak ve çalışanlar tarafından benimsenmiş uluslararası standartlarda İnsan Kaynakları politikalarını uygulayarak, daha iyi bir geleceğe ulaşmaktır.