• +90 (212) 478 44 00
  • web(at)dogruol.com.tr

Yeni Ürün Geliştirme

Yeni ürün geliştirme sürecimiz tasarım, koleksiyon ve pazarlama ekiplerinin fikirlerinin toplanması ile başlamaktadır. Pazarın ihtiyaçları ve şirketin hedefleri doğrultusunda araştırmalar yapılır. Çalışanlar, tüketiciler, satış temsilcileri, aracı firmalar gibi dış kaynaklardan fikirler alınır. Laboratuvarlar, teknik personel, araştırma kurumları, danışmanlık firmaları vb. kuruluşlardan da yeni ürün ile ilgili fikir sürecinde çalışılmaktadır. Elde edilen veriler ile, yeni ürünler ile ilgili yapılan toplantılarda firmanın amaçları ve pazarın ihtiyaçları doğrultusunda, en beğenilen fikirler belirlenir. Buna göre pazar ihtiyaçları ve şirket hedefleri göz önünde bulundurularak olumlu olarak değerlendirilen ürün fikirleri somut hale getirilir.

            

Planlama

Planlama süreçlerimiz ve tedarik kalitemiz tüm süreçlerimizi ve müşteri memnuniyetini doğrudan etkilemektedir. Satın alma ekibimiz tarafından müşteri beklentilerine hitap eden en kaliteli kumaşların tedariki sağlanır. Koleksiyon planlama, siparişlerin alınması ve üretim planlama çalışmaları ile müşterilerin siparişlerinin eksiksiz ve doğru bir biçimde sağlanması, sevkiyat planlama süreçlerinin de bu doğrultuda müşteri beklentilerine uygun olarak gerçekleştirilmesi hedeflenir. Tüm planlama süreçlerinde zaman, verimlilik, iş gücü ve kaynak kullanımı optimizasyonu çalışmaları, müşteri memnuniyetini 100% sağlama ilkesi ile yönetilmektedir.

Üretim

Üretim süreçlerimizde müşteri memnuniyetini, yüksek ürün kalitesini ve mükemmele ulaşmayı ilke ediniriz. Hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm teknolojik yatırımları yapar, deneyimlerimizi kullanır ve gerekli iş gücü planlamalarını yaparız. Ürünlerimizde ve üretim süreçlerimizde hedeflediğimiz kaliteye ulaşmak için gerekli planlamaları yaparız. İş akışlarını, prosedür ve talimatları, tüm üretim aşamalarında kalitemizi ara ve son kontroller ile takip ederiz. Yıldan yıla büyük bir ivme ile artış göstermekte olan müşteri talepleri doğrultusunda, üretim kapasitemizi arttırarak aldığımız siparişleri rakiplerimize kıyasla çok daha kısa terminler içinde ulaştırırız.

Teknoloji

Tedarik Zinciri süreçlerimizde gerçekleştirilen kalite ve iyileştirme projeleri kapsamında birçok teknolojik yazılım, makine ve donanım yatırımları yapılmaktadır. Tedarik sürecinden başlanarak, satın alınan kumaşlar kalite kontrol sisteminden geçirilir. Uygunluk onayı verilen kumaşlar kumaş depolarımıza ve ardından üretim sürecine alınır. Üretim tesislerimizde, son teknoloji otomatik kumaş serim ve kesim makineleri, pastal çizim yazılım ve makineleri kullanılmaktadır. Tüm tedarik zinciri süreçlerimiz, kullandığımız ERP sistemlerine entegre olarak yürütülmektedir. Kullanılan sistemlerden alınan raporlar doğrultusunda üretim verimliliğini ve kalitesini arttırmak ve sürdürülebilirliği korumak için mühendislik ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.